Legal

Canofotosports S.L. amb CIF: B87446936, es dedica a la prestació de serveis de fotografia amb domicili social al c/ Jacinto González 24 - 28600 Navalcarnero (Madrid). A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible a l'adreça d'Internet www.canofotosports.com, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris) .

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre CANOFOTOSPORTS i els usuaris, CANOFOTOSPORTS garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CANOFOTOSPORTS seves dades personals a través del formulari electrònic de contacte ofert per CANOFOTOSPORTS al seu WEBSITE.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per CANOFOTOSPORTS en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

CANOFOTOSPORTS garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

Propietat Intel · lectual

Totes les fotos publicades en aquesta galeria pertanyen a Canofotosports . Queda terminantment prohibida la reproducció, còpia, manipulació o difusió de les fotografies sense el consentiment exprés del seu titular. Canofotosports es reserva les accions legals pertinents en cas de utilització no autoritzada de les obres publicades en aquesta web.

Contingut, termes legals i responsabilitats

El titular del web Galeria de fotografies de Canofotosports , els col · laboradors, els seus socis, empleats i representants no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui d'aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets d'accés, rectificació i / o cancel · lació de les seves dades tal i com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, al domicili del titular del web facilitat en l'apartat I d'aquest avís (Condicions d'ús).

Seguretat de la informació

Per a protegir la informació emmagatzemada en aquesta web, instem als nostres clients a mantenir la seva clau d'accés absolutament confidencial. Vostè és responsable de l'ús de la informació que faci qualsevol usuari utilitzant la seva clau d'accés. Li preguem que es posi en contacte amb nosaltres de manera immediata si creu que la seva clau ha estat utilitzada de forma il · lícita.